dr Krzysztof Drozdowicz

RADCA PRAWNY

Specjalizuję się w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych i wizerunku, o publikację sprostowania prasowego,  z zakresu prawa autorskiego oraz o odszkodowania.

Reprezentuję także klientów w sprawach karnych o zniesławienie i zniewagę, w których to dotychczas mam 100% wygrywalności.

Posiadam duże doświadczenie procesowe nabyte w trakcie wieloletniej praktyki w zawodzie radcy prawnego. Świadczę pomoc prawną Klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, a także jednostkom samorządu terytorialnego.

Prowadzę szkolenia dla sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych z zakresu ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego i postępowania w trybie wyborczym oraz dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu statusu prawnego radnego, raportu o stanie gminy i powiatu, budżetu obywatelskiego i obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Ukończyłem prawo oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu zakończoną zdanym egzaminem radcowskim.

W 2017 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych. Jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Biegle władam językiem angielskim (certyfikaty FCE, Toles Higher, CAE).

Zapraszam do współpracy.

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox