Dzień dobry

Specjalizuję się w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu ochrony dóbr osobistych, wizerunku, o publikację sprostowania prasowego oraz o odszkodowania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Zachęcam do zapoznania się z ofertą Kancelarii.

Zapraszam do współpracy.

Oferta

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii

Ikona

Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

Dobra osobiste to szczególne wartości, których naruszenie w prasie, Internecie lub na innym forum niesie za sobą dotkliwe skutki w postaci utraty reputacji, zaufania bądź wiarygodności…

CZYTAJ WIĘCEJ

Ikona

Sprostowania prasowe

 

Sprostowanie prasowe to instytucja przewidziana dla każdego kto nie zgadza się z treścią materiału prasowego, w którym został opisany. Wystarczy mieć własne, odrębne stanowisko…

CZYTAJ WIĘCEJ

Ikona

Prawo autorskie

 

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór będący rezultatem pracy człowieka, o charakterze twórczym, mający indywidualny charakter. Chwilą, od której rozpoczyna się ochrona…

CZYTAJ WIĘCEJ

Ikona

Odszkodowania

 

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu wskutek wyrządzonej mu szkody przez inny podmiot. Uzyskanie odszkodowania uzależnione jest od wystąpienia łącznie trzech przesłanek…

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

dr Krzysztof Drozdowicz
Kancelaria Radcy Prawnego

plac Wolności 6/202

61-738 Poznań

tel. +48 602 841 316

e-mail: kancelaria@drozdowicz.pl

Phone: 123-456-7890
Fax: 098-765-4321
Chicago, IL 60606
123, New Lenox